Muốn đọc các thông tin y tế bằng tiếng Việt, xin bấm vào phần liên kết sau đây

1. Vi-rút Corona (COVID-19)

2. Bài Viết Về Sức Khoẻ

3. Hệ Thống Y Tế, Dịch Vụ Y Tế & Phúc Lợi Y Tế

Lựa chọn chăm sóc sức khỏe (Healthcare Options)
Sức khỏe tinh thần (Mental Health)
Hướng dẫn Tóm Lược về Thực phẩm (Canada’s Food Guide)

4. Sức Khoẻ Phụ Nữ

Sức Khoẻ Phụ Nữ (Women’s Health)

Kế Hoạch Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đinh (Family Support Plan)

Sức Khỏe Tinh Thần Sau Sinh (Postpartum Mental Health)Tự Chăm Sóc (Self-Care)

5. Sức Khoẻ Phụ Lão

Sức Khoẻ Phụ Lão (Senior’s Health)

Trò chuyện rất quan trọng (Conversations Matter)
Bệnh tiểu đường và Mắt (Diabetes and your eyes)
Bệnh tiểu đường và Bàn chân (Diabetes and your feet)
CHĂM SÓC TẠI GIA (Home Care)
Cùng Nhau An Toàn Hơn (Safer together)

6. Khác (Other)

7. External Sources

Government of Alberta

Translated news releases in Vietnamese

Ngược đãi Trẻ em/ Trẻ em sống trong hoàn cảnh bạo hành trong gia đình (Child abuse/children exposed to family violence)
Sự thật về tình trạng ngược đãi người cao niên (Facts on elder abuse)
Biết quyền của mình : Luật Alberta Bảo vệ chống Bạo lực trong Gia đình (Alberta’s Protection Against Family Violence Act, PAFVA), Tài liệu (Know your rights: Alberta’s Protection Against Family Violence Act (PAFVA): information sheet)
Đàn ông bị đàn bà ngược đãi : Tài liệu (Men abused by women: information sheet)
Opioids—biết rõ thêm tại alberta.ca/opioid (Opioid resources in Alberta)
Tôn ttrrọng nền vvăn hoá đa dạng (Respecting cultural diversity: information sheet)
Chúng tôi có nhiêm vụ giúp đỡ bạn (We are here to help you)
Người lớn có thể làm gì để ngăn ngừa và chấm dứt nạn ăn hiếp bắt nạt? (What adults can do to prevent and stop bullying: information sheet)
Phụ nữ bị ngược đãi trong quan hệ mật thiết : Tài liệu (Women abused in intimate relationships: information sheet)
Các Quyền của quý vị theo Đạo Luật về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Act) – Lệnh Điều trị trong Cộng đồng (CTO) (Your rights under the Mental Health Act: community treatment order (CTO))
Các Quyền của quý vị theo Đạo Luật về Sức Khỏe Tâm thần (Mental Health Act) – Bệnh nhân thực thụ (Your rights under the Mental Health Act: formal patient)

BC Partners for Mental Health and Addictions Information

Nghiện là gì? (What is Addiction)
HƯỚNG DẪN CÁC KỸ NĂNG KIỂM SOÁT TRẦM CẢM (Antidepressant skills workbook)
Tập Hướng Dẫn cho Cha Mẹ Có Con Vừa Bước Vào Tuổi Thiếu Niên (A Guidebook for parents of young teens, Centre for addictions research of BC)

Health Link BC

Lịch Chủng Ngừa cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em tại B.C. (BC Immunization Schedule – Infant and Children)
Lịch Trình Chủng Ngừa cho Học Sinh Tuổi Đi Học của B.C (BC Immunization Schedule – School Age Children)
Lịch Trình Chủng Ngừa cho Người Lớn, Cao Niên và Những Cá Nhân tại B.C. Có
Nhiều Rủi Ro (BC Immunization Schedule – Adults, Seniors and Individuals at high risk)
Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Ăn Uống Bổ Dưỡng Cho Người Gặp Khó Khăn về Nhai (Healthy Eating Guidelines for People with Chewing Difficulties)
Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Ăn Uống Bổ Dưỡng Cho Những Người Bị Hội Chứng Kích Thích Ruột (Healthy Eating Guidelines for People with Irritable Bowel Syndrome)
Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Ăn Uống Bổ Dưỡng Cho Người Bị Loét Đường Tiêu Hóa (Healthy Eating Guidelines for People with Peptic Ulcers)
Các Loại Thực Phẩm Có Ít Sodium (Muối) Hơn (Lower Sodium (Salt) Food Choices)
Chuẩn Bị cho Tình Trạng Khẩn Cấp Trọng tâm là nước và thực phẩm (Preparing for an Emergency: A Focus on Water and Food)

A list of health topics, conditions, and diseases in Vietnamese

Others

Settlement.org Ontario
Một mình tại Canada: 21 cách để làm cho điều này được dễ dàng hơn (Alone in Canada: 21 ways to make it better, Centre for Addiction and Mental Health (Trung tâm Cai nghiện và Sức khỏe Tâm thần)
Thieát laäp moät Keá hoaïch An toaøn (Creating a safety plan)
Thử Máu cho Trẻ Sơ Sinh và Con của Quý Vị (Newborn Screening Ontario)
Khai Báo Tình Huống Lạm Dụng Tình Dục: Quý Vị Có Nghĩ Rằng Bác Sĩ của Quý Vị Đã Vượt Quá Giới Hạn? (Reporting Sexual Abuse: Do you think your doctor crossed the line?)

Welcome BC
Định Cư tại B.C. (Newcomers’ Guide)

More information and resources in English can be found here.


Disclaimer: This material is not a substitute for the advice of a qualified health professional. This material is intended for general information only and is provided on an “as is”, and “where is” basis. Although reasonable efforts were made to confirm the accuracy of the information, Alberta Health Services does not make any representation or warranty, express, implied, or statutory, as to the accuracy, reliability, completeness, applicability, or fitness for a particular purpose of such information. Alberta Health Services expressly disclaims all liability for the use of these materials and for any claims, actions, demands, or suits arising from such use.  Last updated September 2023.