Thông Tin Y Tế Bằng Tiếng Việt

Muốn đọc các thông tin y tế bằng tiếng Việt, xin bấm vào phần liên kết sau đây

Thông tin về Rệp dành cho Du khách (Bed Bug Information for Travellers)

Những câu hỏi thường gặp về Rệp (Common Questions about Bed Bugs)

Cờ bạc (Gambling)

Cờ bạc : Cách nhận biết khi nào thì việc tham gia hoạt động cờ bạc trở thành vấn đề? (Gambling : How Can You Tell If It’s a Problem)

Cờ bạc : Tin Đồn và Thực Tế (Gambling : Myths and Facts)

Bằng cách nào tôi kiểm tra được rệp? (How do I Inspect for Bed Bugs?)

Bằng cách nào tôi có thể ngăn chặn lây lan rệp sang người khác? (How do I Prevent Spreading Bed Bugs to Others?)

Bằng cách nào tôi có thể điều trị nhiễm rệp? (How do I Treat Bed Bug Infestation?)

Cách Chọn và Sử Dụng Khung Tập đi 4 Bánh Xe (How to Choose and Use a 4 Wheeled Walker)

Cách Phòng Tránh Nhiễm Rệp (How to Prevent Bed Bug Infestation)

Cách Sử Dụng Gậy (How to Use a Cane)

Các Sử Dụng Khung Tập Đi (How to Use a Walker)

Cách Sử Dụng Nạng (How to Use Crutches)

Cách sử dụng Danh Sách Thuốc (MedList) (How To Use the Medication List)

Danh Sách Kiểm Tra Phẫu Thuật An Toàn (Safe Surgery Checklist)

Thanh Thiếu Niên và Cờ Bạc (Teens and Gambling)

Thanh Thiếu Niên Và Cờ Bạc Gây Vấn Đề (Teens and Problem Gambling)

Làm Việc ở Nơi có Rệp (Working in Places with Bed Bugs)