COVID-19 Vietnamese

Tiếng Việt

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

Alberta Health Services

Hướng dẫn chăm sóc

Cách kiểm soát các triệu chứng

Hướng dẫn chăm sóc sau khi quý vị rời khoa cấp cứu (ED – Emergency Department) hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp (UCC – Urgent Care Centre)

TÔI ĐEO KHẨU TRANG ĐỂ BẢO VỆ BẠN. BẠN ĐEO KHẨU TRANG ĐỂ BẢO VỆ TÔI.

Hạn chế Thăm viếng Tại Chỗ

Hạn chế Thăm viếng Tại chỗ

Hướng dẫn thăm viếng ngoài trời

Tìm hiểu kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 có nghĩa là gì

Quý vị có thể được xét nghiệm COVID-19 khi không có bất kỳ triệu chứng nào.

Cho dù quý vị có triệu chứng hay không… Quý vị đủ điều kiện để xét nghiệm COVID19.

Thông Tin về Tình Hình Bùng Phát COVID-19 – Công ty Harmony Beef

Thông Tin Về Sự Bùng Phát Dịch Bệnh COVID19 – Cargill Meats – Hỏi & Đáp Dành Cho Công Nhân Nhà Máy

Thông tin về Thờ i gian Lưu trú củ a Quý vị – Cơ sở Hỗ trợ Cách ly

Các Triệu Chứng Điển Hình sau khi Nhiễm COVID-19

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Vi-rút Corona Chủng Mới (COVID-19) dành cho Công Chúng (FAQ)

Ghé Thăm Trong Thời Gian COVID-19

Hướng Dẫn Khách Đến Thăm Trong Bối Cảnh COVID-19

COVID-19

Những người quay trở về

Cách chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà

Giữ Khoảng Cách Xã Hội (video)

Giãn cách tiếp xúc thực tế

Nhận Thông tin về Hệ thống Y tế (Health System) theo ngôn ngữ của bạn

Government of Canada: Public Health Agency of Canada

Cách chăm sóc tại nhà cho một trẻ em có COVID-19: lời khuyên cho ngưởi chăm sóc (How to care for child with COVID-19 at home: Advice for caregivers)

Cách chăm sóc ngưởi bị nhiem COVID-19 tại nhà : lời khuyên dành cho ngưởi chăm sóc (How to care for person with COVID-19 at home: Advice for caregivers)

Làm sạch và tấy trùng các chỗ công cộng (Cleaning and disinfecting public spaces)

Giúp ngăn chặn COVID-19 lây lan (Help reduce the spread of COVID-19)

Làm cách nào để cách ly (tự cách ly) tại nhà khi quý vị có thể bị nhiễm và không có triệu chứng (How to quarantine (self-isolate) at home when you may have been exposed to COVID-19 and have no symtoms)

Toàn Canada đội phó với COVID-19 (A Pan-Canadian response to COVID-19)

Mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh: lời khuyên cho các bà mẹ (Pregnancy, childbirth and caring for newborns: Advice for mothers during COVID-19)

sẵn sàng ứng phó (COVID-19) (Be prepared infographic)

COVID-19 — sẵn sàng ứng phó (Be prepared factsheet)

về bệnh do vi rút corona (COVID-19) (About Coronavirus)

Giảm thiểu sự lây nhiễm của COVID-19 (Reduce the spread of COVID-19: Wash your hands)

Cách chăm sóc người bị nhiễm COVID-19 tại nhà : lời khuyên dành cho người chăm sóc (How to isolate at home when you may have COVID-19)

Phòng ngừa COVID-19 tại nơi làm viêc: tư vấn cho người lao động, nhân viên và công nhân làm các viêc thiết yếu (Preventing COVID-19 in the workplace : Employers, employees and essential service workers)